Her gis det arbeidsrettet kognitiv terapi av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi. I tillegg gis individuell jobbstøtte av såkalte jobbspesialister. Dette er personell i NAV med god kjennskap til karriereveiledning og lokalt arbeidsmarked. Tilbudet er gratis.